ردیف تاریخ عنوان درخواست کننده
1 1398/03/12 ارجاع مستقیم از فروش به حسابداری-ریالی بازاریابی
2 1398/03/12 افزودن امور مشتریان به فرآیند بازاریابی
3 1398/03/12 افزودن شرح کالا به ثبت سفارش مالی
4 1398/03/12 افزودن تاریخ ازدواج ،شهر و.... به ثبت سفارش بازاریابی
5 1398/03/12 محدودیت داده های الزامی در ثبت سفارش مالی
6 1398/03/12 تغییر رنگ موارد جدید در صفحه اصلی مالی
7 1398/03/12 افزودن بخش تاریخچه تغییرات -
8 1398/03/12 فعال و غیرفعال کردن کاربران -
9 1398/03/12 افزودن شماره فاکتور داخلی به ثبت سفارش مالی
10 1398/03/14 نقش خدمات مشتریان بازاریابی
11 1398/03/14 الگوی پیش فرض پرداخت بازاریابی
12 1398/03/14 تعریف گروه مشتریان بازاریابی
13 1398/03/14 ارجاع به پیمانکار -
14 1398/03/14 ثبت تماس با مشتری -
15 1398/03/14 بستن سفارش -
16 1398/03/15 افزودن وضعیت تسویه حساب مالی
17 1398/03/20 افزودن کارتابل ارتباط با مشتریان -
18 1398/03/23 رفع ایراد نمایش سفارشها در پنل فروشنده مالی
19 1398/03/23 تعریف رنگ پارچه و کلاف در تنظیمات مالی
20 1398/03/23 تعریف سوالات نظرسنجی امور مشتریان در تنظیمات -
21 1398/03/23 افزودن نحوه تسویه حساب به پنل فروشنده و امور مالی مالی
22 1398/03/23 افزوده شدن کد کالا - رنگ کلاف و رنگ پاچه در ثبت سفارش مالی
23 1398/03/24 افزودن بخش تسویه حساب به پنل فروش و تایید تسویه حساب به پنل مالی مالی
24 1398/03/30 افزودن توضیحات نوع پارچه مالی
25 1398/03/30 افزودن نحوه پرداخت نقد و چک مالی
26 1398/03/30 اصلاح تاریخ تحویل در صفحه اصلی مالی
27 1398/03/30 افزودن فیلد کد کالا در ثبت سفارش و جزئیات سفارش بازاریابی
28 1398/03/30 افزودن بخش بستن سفارش به درخواست مشتری بازاریابی
29 1398/04/02 موارد درخواست شده در جلسه بازاریابی
30 1398/04/04 موارد درخوات شده در جلسه مالی
31 1398/04/06 راه اندازی پیام رسان داخلی بازاریابی
32 1398/04/23 اصلاحیه های درخواستی 5 انجام شد بازاریابی
33 1398/04/23 اطلاحیه های درخواستی 6 انجام شد بازاریابی
34 1398/05/01 اصلاحیه درخواستی 7 انجام شد  بازاریابی
35 1398/05/12 موارد مطروحه در جلسه 1398/05/06 غیر از چاپ جزئیات سفارشات بازاریابی
36 1398/05/12 گزارشات کلی -
37  1398/05/21 برخی از فونت ها اصلاح شد -
38 1398/05/21 برنامه ارسال افزوده شد بازاریابی
39 1398/06/30 مشکلات جلسه مورخ 98/06/23 بازاریابی
40 1400/04/01 اجباری شدن کد ملی -
41 1400/04/01 ارسال پیام برای مدیریت -
42 1400/04/01 افزوده شدن سازنده در قسمت ثبت سفارش -