شعبه یک
مشهد، جاده شاندیز ، نبش ویرانی ۱۳/۱ ،گالری مجلل پامچال
پست الکترونیکی: info@pamchalfurniture.com
تلفن تماس:14-34373210-051
واحد پشتیبانی:34372346-051
شعبه دو
مشهد ، ابتدای جاده شاندیز، قبل از نمایندگی سایپا کهربایی
تلفن تماس:35510097-051
شعبه سه
مشهد ، جاده شاندیز، حد فاصل ویرانی 7 و 9 ، گالری مبلمان پامچال (نیلپر)
وبسایت
pamchalfurniture.com